ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ


  • 0
  • Ιούνιος 6, 2018

Το «ΝΙΚΟΛΑΟΣ» είναι ένα αμφίδρομο πλοίο το οποίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της Αγγλίας και έχει μετασκευαστεί και ανακαινιστεί πλήρως στην Ελλάδα. Με τη
χωρητικότητα, την αξιοπιστία του και την ικανότητα του να ανταποκρίνεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες συμβάλλει στην αδιάκοπη λειτουργία της πορθμειακής γραμμής.
Ξεκίνησε τα δρομολόγια του στη γραμμή Ηγουμενίτσα- Κέρκυρα- Ηγουμενίτσα το έτος 2008. Το πλοίο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ» είναι το πιο γρήγορο κλειστού τύπου, αμφίδρομο της
γραμμής.

Επιστροφή στον Στόλο